WielHome
Normaal Groter Grootst
contact
kinderen thuis
eigen wens
ondersteuning
professionele zorg
ervaringen

Thuis sterven

Een wens van veel mensen als het einde van het leven in zicht is. Thuis sterven is intiem afscheid nemen in je eigen omgeving en in de nabijheid van geliefden.

Een belangrijke vraag is hoe je er voor kunt zorgen dat dagelijkse zorg en organisatie niet alle aandacht opeisen. En dat direct betrokkenen niet overbelast raken en het niet meer volhouden. Want dan pas is er tijd en ruimte om samen goed afscheid te nemen.

Om thuis te kunnen sterven heb je steun nodig van mensen die graag in de nabijheid willen zijn, en die tijd kunnen en willen vrijmaken. Meestal zijn die mensen er. De meeste naasten willen juist graag dichterbij zijn; zij willen degene die gaat sterven liever niet alleen laten.

Met deze site wil ik antwoorden geven op vragen als: op wie kun je een beroep doen, waar kun je hulp halen, wat moet je allemaal regelen.

Wil je een persoonlijk advies of hulp bij het maken van de keuze voor wel of niet thuis sterven en/of bij het opzetten van een zorgplan, dan kun je daarvoor met mij contact opnemen.